Vše o stravování

Svačinky jsou pestré, bohaté na ovoce a zeleninu. Strava je plnohodnotná a vyvážená.
Děti si zvykají na společné stolování. Zohledňujeme stravovací návyky dětí z domova, respektujeme potřebu jídla, bez nucení dětí do jídla. Naší snahou je, aby vše postupně samy ochutnaly.
  
 
Obědy jsou donášeny z jídelny ZŠ Dělnícká v době prázdnin z jídelny ZŠ Mendelova.
Oběd je připraven k výdeji mezi 11:00 - 11:30, děti si samy naberou po malých porcích a v případě zájmu si přidají. 
Potraviny, které děti nejedí, jim nabízíme, ale do jejich konzumace je nenutíme.Odpolední svačina je připravena ve 14:30. 
 
Pokud je dítě denně v Monte školce, odebírá vždy celodenní stravu, která zahrnuje dopolední svačinku, oběd a odpolední svačinu.

Úhrada za celodenní stravování je v tomto školním roce stanovena na 50 Kč denně. Hradí se vždy předem společně se školným.
 
Pro případ nepřítomnosti je třeba stravu odhlásit den předem, nejpozději však aktuální den do 7:00 hodin!!! 
 
Strava neodhlášená včas dle předchozí instrukce, bude účtována jako odebraná.
Pokud by nebyla odhlášena strava i v následujích dnech, bude strávníkovi účtována!

 

Telefonní číslo k odhlášení je: 734 181 857, 595 171 605
Odhlašování akceptujeme POUZE telefonicky, nikoliv SMS zprávou!!!