Zájmové kroužky

 
Pondělí - Přírodníček (Environmentální výchova)
Seznamování dětí s přírodou, poznávání světa, osvojování si pravidel chování ve společnosti lidí i v prostředí, ve kterém děti žijí.
 
Úterý - Hrajeme si na školu (Jazyková výchova a matematika pro předškolní děti)
Matematika, čtení a příprava na psaní pro děti, které jsou v daném senzitivním období připraveny číst, psát a počítat. 
 
Středa - Cookie and friends (Angličtina pro nejmenší)
Děti se seznamují s angličtinou prostřednictvím příběhů kocourka Cookiho a písniček doprovázených pohybem. 
 
Čtvrtek - Já, písnička! (Hudební výchova)
Hudebně pohybový kroužek, kde děti rytmizují na Orffovy nástroje a učí se spousty nejen lidových písniček a tanečků.