Informace o nás

Jsme dětská skupina se vzdělávacím plánem podle zásad Montessori pedagogiky.
Jejím provozovatelem je Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., které od roku 2003 poskytuje služby rodičům s malými dětmi.

 

 Dětem a jejich rodičům nabízíme:

 • Důraz na praktickou část výchovy dětí - děti se přirozeně zapojují do péče o sebe a své prostředí (samostatně se oblékají, po sobě uklízejí, navzájem si pomáhají, chystají si svačiny, ...).
 • Výchovu dětí zdravě sebevědomých, s respektujícím přístupem ke svému okolí.
 • Zaměření na plné využití senzitivních období dětí k rozvinutí jejich schopností.
 • Propojení programů Centra pro rodinu Sluníčko a Monte školky - zábavné programy, výlety, exurze, ...
 • Důraz na spolupráci dětí na společných projektech.

 

Zápis do Monte školky

 

Do školky přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let.
Zápis je možné provést během celého školního roku, doporučujeme ale zapsat dítě co nejdříve vzhledem k omezené kapacitě dvanácti dětí.
Formuláře k vyplnění smlouvy si můžete vyzvednout u Bc. Ivany Reisové, která Vám poskytne veškeré bližší informace.


Podmínky přijímání dětí do dětské skupiny Sluníčková Monte školka:
 
 1. Zařízení je zřízeno pro péči o děti od 3 do 6 let.
 2. Na 6 dětí připadá 1 pečující osoba. O 12 dětí pečují vždy 2 pečující osoby.
 3. Jedná se o nepříležitostnou péči o děti předškolního věku, dítě musí být k docházce zaregistrováno a strávit v zařízení minimálně 3h denně v rámci tzv. dopoledního provozu (tj. v čase mezi 6:30 až 12:00 hod.).
 4. Přednostně jsou přijímány děti k celoměsíční docházce.
 5. Maximální denní kapacita zařízení je v jeden den 12 dětí. 
 6. O dítěti a jeho rodině jsou vedeny záznamy = jméno, příjmení, věk, adresa, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu + informace o rodičích – jméno, příjmení, zaměstnavatel, adresa, kontakty. Údaje jsou zpracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 7. Provozní doba zařízení je stanovena na dobu od 6:30 do 16:00, od pondělí do pátku.
 8. Rodiče jsou při nástupu jejich dítěte do zařízení seznámeni s Provozním řádem zařízení, jehož součástí jsou tyto Podmínky přijímání dětí a Pravidla fungování (neboli Standardy provozu).
 9. Osobní věci, které bude dítě potřebovat – tzv. povinná osobní výbava – budou specifikovány před nástupem dítěte do zařízení, jejich předběžný seznam je součástí Standardů provozu.
 

Provozní doba

"Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné" je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 do 16:00 hod.